فراخوانی گسترش اتللو در ایران

برای گسترش بازی اتللو و عضویت به عنوان بازیکن رسمی فدراسیون جهانی اتللو به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.worldothellofederation.com

و یا به ایمیل زیر مشخصات خود را ارسال فرمایید.

othelloiran@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 47 بازدید