اخبار فدراسیون جهانی اتللو

١١سپتامبر ٢٠٠٩

١-فدراسیون اتللو اروگویه تأسیس شد.

٢-ایران عضو جدید فدراسیون جدید اتللو است.

٣-جام قهرمانی جهان در بلژیک از تاریخ ۴-٧ نوامبر برگزار می شود.

منبع:www.worldothellofederation.com

/ 0 نظر / 34 بازدید